TIETOA MEISTÄ

École Pierre de Ronsard, Vayres

Vayres’n koulu on maalaiskoulu Limousinin alueella 900 asukkaan kylässä, 50 kilometrin päässä Limoges’sta.

Vehreässä ympäristössä sijaitsevassa 50 oppilaan koulussa painotetaan projekteja, joiden tavoitteena on parantaa yhteisöllisyyttä, kulttuurista avoimuutta ja oppilaiden hyvinvointia. Pedagogisilla toimilla lisätään itseluottamuksen kehittymistä, itsen ja muiden arvostusta, ystävällisyyttä itseä ja muita kohtaan sekä avoimuutta muihin kulttuureihin. Koulun toimintasuunnitelmat, oppilasneuvostot ja vertaissovittelu saavat aikaan rauhallisen oppimisympäristön, jossa jokaisella oppilaalla on oma paikkansa. Englannin kielen opiskelu alkaa jo päiväkodissa, minkä vuoksi oppilaat osaavat kommunikoida sekä suullisesti että kirjallisesti eurooppalaisten partnereidensa kanssa. Digitaitojensa ansiosta oppilaat tomivat helposti keskenään ja tuottavat laadukkaita ääni- ja videotallenteita.
Koulu pyrkii ottamaan mukaan toimintaansa myös mahdollisimman laajalti koko koulutusyhteisön. Kaupungintalon henkilökunta ja oppilaiden huoltajat ovat aktiivisessa yhteistyössä koulun kanssa (leirikoulut, kouluretket, Eurooppalaiset projektit jne.)

Ylpeinä esittelemme koulun toimintaa myös jokavuotisessa kouluvuoden päätösjuhlassa, jossa on mukana myös koulun ulkopuolisia toimijoita.

Vaikka olemmekin kooltamme pieni koulu, olemme erittäin dynaaminen ja hyviä oppimistuloksia tuottava yhteisö, joka kasvattaa kukoistavia nuoria.

Scoala Gimnaziala Sutesti

Koulumme sijaitsee maaseudulla, Sutestin kylässä 4 kilometrin päässä Dragasanin kaupungista, Valcean departementissa Olténien alueella.

Koulussamme on esi-, ala- ja yläkoulu, 150 oppilasta (3-15 -vuotiaita) ja 19 opettajaa.
Koulu saa Sutestin kaupungintalon kautta valtion nykyaikaistamistukea (PNDL2). Haasteenamme on oppilaiden lähteminen kaupunkeihin ja väestön väheneminen. Sen vuoksi tavoitteenamme on saada koulustamme houkutteleva ja arvostettu.

Oppilaamme saavuttavat yleensä hyviä oppimistuloksia vaikka kulttuuri- ja kaupungin tapahtumiin pääsy onkin haastavaa.
Koulupäivä alkaa kello 8 ja päättyy pienillä oppilailla kello 12 ja kello 14 yläkoululaisilla. Oppilaamme kulkevat kouluun minibusseilla, pisimmät koulumatkat ovat 14 kilometriä. Koulumme opettajat toimivat myös muissa kouluissa saadakseen kokoon 18 tunnin viikkotuntimäärän.

Tavoitteenamme on kehittää kouluamme itseämme, oppilaidemme hyvinvointia ja heidän perheitään varten.

9o Dimotiko Sxolieo Alexandropoulis

Koulumme on 9. Alakoulu Alexandroupolissa, Kreikan pohjoisosassa. Koulussamme on 320 oppilasta, iältään 6-12 -vuotiaita.

Oppilaillamme on erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset taustat. He tulevat eri kulttuureista ja heillä on erilaiset koulutustarpeet. Meillä on 32 opettajaa - sekä luokanopettajia että erityisopettajia - kaikki työskentelevät modernin demokraattisen, onnellisen ja inhimillisen koulun puolesta. Tavoitteenamme on opettaa tietoja ja sosiaalisia taitoja käyttämällä nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja -keinoja (tietokoneet, projektorit, interaktiiviset valkotaulut). Korostamme hyvää suunnittelua, opetustilojen järjestelmällistä hyödyntämistä sekä vastuullista yhteistyötä koulun, huoltajien ja oppilaiden kanssa. Alakoulu kestää 6 vuotta ja oppiaineita ovat äidinkieli, matematiikka, historia, luonnontieteeet, maantieto, liikunta, ilmaisutaito, tieto-ja viestintäteknologia, musiikki, ympäristötieteet, kuvataide, uskonto ja vieraat kielet (englanti kaikilla luokilla, saksa ja ranska luokilla 5 ja 6). Koulussamme on erityistä tukea vaativia oppilaita. He ovat yleisopetuksen ryhmissä, mutta saavat tukea erityisopettajilta joko yksilötasolla tai pienryhmässä.

Koulussamme on hyvin varustettu tietokoneluokka, jossa kaikki oppilaat harjoittelevat tietokoneen peruskäyttöä. Kaikissa luokissa on tietokoneita, joita käytetään oppimisen apuvälineinä, tiedonhaussa ja viestinnässä.

Aarnivalkea School, Espoo

Aarnivalkean koulu on 300 oppilaan alakoulu Tapiolassa, Espoossa.

Koulussamme työskentelee viisitoista luokanopettajaa, kaksi kieltenopettajaa, kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä rehtori. Koulupäivämme alkaa useimmiten kello 8:15 ja päättyy iltapäivällä kello 13, 14 tai 15 luokasta riippuen. Pienille oppilaille toimii iltapäiväkerho koulun tiloissa. Koululounas tarjoillaan koulun ruokalassa, ja se on kaikille oppilaille ilmainen.

Koulussamme voi opiskella useita vieraita kieliä: englantia, ranskaa, saksaa ja ruotsia. Ranskaa ja englantia voi opiskella jo ensimmäisestä luokasta lähtien.
Koulu tukee oppilaiden yhteistyötaitojen kehittymistä ja antaa heille monipuolisia valmiuksia vastata muuttuvan ympäristön haasteisiin. Koulumme lähiympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet laajaan kulttuurikasvatukseen sekä urheilun harrastamiseen.

Tavoitteenamme on se, että jokainen oppilas saavuttaa oman parhaimman tasonsa opiskelussa ja oppimisessa. Tiivis yhteistyö kotien kanssa tukee tavoitteitamme.

Asociación para la innovación, formación y empleo para el desarrollo sostenible, Granada

AIFED on alueellinen järjestö, joka työskentelee koulutuksen, kulttuurin, inkluusion ja työllisyyden piirissä Granadassa, Espanjassa. Kokeneiden kouluttajien aloitteesta luotiin humanistinen hyötyä tavoittelematon yhdistys, joka edistää yrittäjyyttä opettamalla tekemään hyvän yritysesittelyn. Tavoitteenamme on pääasiassa edistää koulutusta, innovaatioita ja työllistymistä eri aloilla, kuten koulutuksen, kulttuurin ja vanhenevan väestön piirissä.

Meillä on laaja kokemus sekä nuorten että aikuisten koulutuspolkujen suunnittelussa heidän taitojensa vahvistamiseksi.
Olemme asiantuntijoita, jotka luomme oppimissuunnitelmia muille opettajille ja henkilökunnille ja työskentelemme Julkishallinnon, Yksityisten oppilaitosten sekä koulujen kanssa Granadassa auttaaksemme opettajia työskentelemään haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.

Yhteistoimin olemme luoneet välineitä ja pelejä auttamaan tavoitteen saavuttamisessa.

Olemme useissa projekteissa kehittäneet interaktiivisia verkkoalustoja, videoita ja sähköisiä opetusmateriaaleja kehittääksemme nuorten ydintaitoja.
AIFED toimii yhdessä muiden paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa organisoimalla toimintaa ja koulutusta opetusmenetelmien uudistamiseen.

Aux couleurs de Deba, Pessac

Aux Couleurs du DEBA:n kansalaisjärjestö on perustettu 2008 ja se sijaitsee Bordeaux’n kaupungissa monikulttuurisella alueella.

Pyrimme toiminnallamme edistämään hyvää yhteistä elämää, jakamisen ja avoimuuden kulttuuria, suvaitsevaisuutta ja puolueettomuutta.

Olemme järjestäneet eurooppalaisia projekteja paikallisten toimijoiden kanssa jo yli 10 vuotta. Haluamme kutsua muita eurooppalaisia luoksemme ja antaa omalle nuorisollemme, myös niille joilla on joku erityisvaikeus tai -vamma, mahdollisuuden matkustaa ulkomaille. Painotamme työssämme eurooppalaista kansallistunnetta ja kulttuurienvälistä dialogia mutta myös yleistä väkivallan ehkäisyä ja naisten asemaa. Koulutamme paikallisesti vapaaehtoisia ja ammattilaisia ehkäisemään sukupuolten välistä väkivaltaa, edistämään tasa-arvoa, hallitsemaan ristiriitoja ja edistämään rauhanomaista kommunikaatiota.

Bluebook s.r.l. Torino

Bluebook LTD on viestintätoimisto, jonka erikoisaluetta on sosiaalinen kanssakäyminen, kommunikaatio ja tutkimus.

Painotamme toiminnassamme laatua, lahjomattomuutta, kunnioitusta, yritteliäisyyttä, yhteistä hyötyä ja kansalaisuutta. Haaveenamme maailma, jossa työ ja tieto mahdollistavat henkilökohtaisen kehityksen ja taloudellisen kasvun. Olemme työskennelleet tämän parissa parikymmentä vuotta, järjestäneet projekteja ja tapahtumia, joissa autamme ihmisiä ja organisaatioita voimaantumaan ja kehittymään taidoissaan, ongelmanratkaisussaan ja tehokkaassa mutta kunnioittavassa kommunikaatiossa.

Koulutuksen kentällä edistämme innovatiivisia ja oikeudenmukaisia lähestymistapoja joustavaan oppimiseen. Keskeisinä asioina sekä tiedollisten että työtehtäviin liittyvien taitojen opiskelu. Tässä kontekstissa kohderyhmämme ovat: nuoriso, naiset, heikomman tulotason alueilla asuvat ja eri etnisiin ryhmiin kuuluvat ja erilaisista kulttuurisista taustoista tulevat ihmiset. Parantaaksemme sosiaalista kommunikaatiota työskentelymme perustuu pääasiassa seuraaviin asioihin:

- Elinikäinen oppiminen (yrittämisen taidot, oppimaan oppiminen, kulttuurinen tietoisuus)
- Digitaalisen median riskit ja mahdollisuudet
- OER (Avoimet oppimisympäristöt) käyttö oppimisen välineenä
- Yritysten sosiaalinen ja poliittinen toimintastrategia
- Sosiaalinen maatalous
- Työn ja vapaa-ajan tasapaino